Tahlil qiling  yoki    Til:

Boshqa tillarda Amin

Boshqa mamlakatlar va tillarda Amin ga o'xshash ismlar.

Amin nomi turli mamlakatlarda

Dunyodagi turli mamlakatlardagi Amin ismining ro'yxati.

Ismingizni va familiyangizni tahlil qiling. Bu Bepul!

yoki
Ismingiz:
Familiyangiz:
Tahlilni oling

Amin ismiga oid ko'proq ma'lumot

Amin ismining ma'nosi

Amin nimani anglatadi? Ismning ma'nosi Amin.

 

Amin ismining kelib chiqishi

Amin nomi qaerdan paydo bo'ldi? Amin ismining kelib chiqishi.

 

Amin ismining ta'rifi

Boshqa tillarda bu birinchi ism, matn terish va talaffuz variantlari, Amin ismining ayol va erkak variantlari.

 

Boshqa tillarda Amin

Amin ismining boshqa mamlakatdagi boshqa tildagi ismga mos kelishini bilib oling.

 

Amin familiyalar bilan uyg'unlik

Familiyangiz bilan Amin muvofiqligi testi.

 

Amin boshqa nomlar bilan moslik

Boshqa nomlar bilan Amin muvofiqligi testi.

 

Amin nomi bilan familiyalar ro'yxati

Amin nomi bilan familiyalar ro'yxati